ΣΑΧΜ-ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ) ΙΙ

Πληροφορίες και άλλα στοιχεία σχετικά με το μάθημα θα βρείτε στην πλατφόρμα e-class:

https://eclass.aegean.gr/courses/SAS122/

Για να έχετε πρόσβαση απαιτείται η εγγραφή σας. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει κατόπιν επικοινωνίας μαζί μου.